פירוט המאפיינים של תוכנת זמני היום בהלכה

 • כל הזמנים הנחוצים ללוח שנה יהודי ללא הגבלת מקום וזמן.
 • זמני המולדות של הלוח העברי.
 • המרה מתאריך עברי ללועזי ולהיפך.
 • טבלאות זמני היום בהלכה באופנים שונים:
 • טבלה יומית , שבועית , חודשית או שנתית
 • טבלת חודש לועזי או עברי
 • טבלת שנה עברית או לועזית
 • טבלה לשבתות ולמועדים בלבד
 • הטבלאות הנ"ל מיוצרות לפי כל כל שיטה שתבחר
 • קישור לתוכנות אחרות ע"י העתק-הדבק
 • עריכת הכותרות בכל השפות
 • הזריחה והשקיעה הנראית ע"פ לוח "בכורי יוסף" גם לשנים הבאות
 • אפשרות לריכוז נתונים למספר מקומות גיאוגרפיים בטבלה אחת
 • זמני כניסת שבת ויציאתה לערים מרכזיות בארץ בטבלה אחת
 • אין הגבלה על מספר העמודות בטבלה
 • טבלת נתונים אסטרונומיים של השמש לכל מקום וזמן
  על מנת לאפשר ביקורת על אמינות התוכנה ע"י בעלי מקצוע,
  ועל מנת לבחון מצבים שונים, כגון באיזה זווית תהיה השמש בשעה מסויימת.
 • ריכוז נתונים על תכונות השנה העברית.
 • זמני תחילה וסוף של ברכת הלבנה עם התחשבות בכל הבעיות שקיעת הירח, ליקוי לבנה, שבת וכו'
 • זמני שקיעה, זריחה וצהירה של השמש והירח מרוכזים בטבלה
 • נתונים על ראיית הירח בתחילת החודש הנחוצים לחקירת עדי החודש
 • להורדה!
 • מולדות וניגודים אמיתיים
 • נתוני אסטרונומיים מפורטים של השמש והירח
 • זמני שקיעה, זריחה וצהירה של השמש והירח מרוכזים בטבלה
 • נתונים על ראיית הירח בתחילת החודש הנחוצים לחקירת עדי החודש
 • תמונת האופק המערבי בליל הראייה
 • תקופות השנה לפי כל השיטות: שמואל, רב אדא והתקופה האמיתית
 • תמונת כדור השמים הכוללת את קו האופק, קו המשווה השמיימי, וגלגל המזלות מכל זווית אפשרית
 • התמונה ניתנת להגדלה עד לראיית שלבי הליקויי
 • כל הנתונים והתמונות ניתנים לגזירה ולהדבקה בתכנות אחרות