תרומות לטובת שיעור הדף היומי הנמסר ע"י המחבר הרב איתן צקוני בבית כנסת "בית בוכריס" בשכונת שלום בונייך בנתיבות יתקבלו ברצון .
שם התורם*
סוג הכרטיס*
מס' כרטיס אשראי*
תוקף הכרטיס*
תעודת זהות*
הסכום בשקלים*
 
דוא"ל