הספר חזון שמים

הספר חזון שמים

א. מצוות החודש הזה לכם
ב. חישוב תקופות ומזלות
ג. מהלך השמש והירח
ד. חישוב זמן ראיית הלבנה
ה. פירוש הרמב"ם הל' קידוש החודש
ז. תצלומים צבעוניים ושרטוטים מקוריים
ח. הוכחות מתימטיות
ט. זמני המולדות
י. ליקויי חמה ולבנה
יא. הקדמות עיוניות

מומלץ לכל מי שרוצה להבין באמת את הרמב"ם בהלכות קידוש החודש. המחיר 50 ₪ לא כולל משלוח.
הספר תכונת השמים

הספר תכונת השמים

ספרו הנפלא של הרב רפאל הלוי מהנובר זצ"ל על חישובי קידוש החודש. הספר מסודר פרקים פרקים וכתוב בלשון בהירה וקלה מעוטר בעשרות ציורים מדוייקים. הספר נכתב לפני כמאתיים וחמישים שנה, ועתה יצא לאור ע"י הרב איתן צקוני במהדורה משוכללת ומתוקנת אשר כוללת ציורים משופרים טבלאות חדשות. ספר זה הוא ספר יסוד ללומדי התכונה ע"פ שיטת הרמב"ם ז"ל, וע"פ ספר זה נכתב הספר חזון שמים.
המחיר 45 ש"ח.
ניתן לרכוש תוכנה הממחישה את רובו של הספר באופן נפלא באמצעות מאות מצגות דינמיות תלת מימדיות מאת הרב הלל סקולניק שליט"א.