מדריך לשימוש בשאילתת Request

ראשית וודאו שבידיכם רישיון לשימוש במוצרי חזון שמים באתר האינטרנט שלכם, לרכישת רישיון
ביכולתכם להשתמש בגירסת הדמו המוגבלת לצורך בדיקת המערכת.

המטרה לקבל את זמני היום בהלכה באמצעות דף XML כגון:

דוגמה המתאימה לשימוש באתרים שעובדים עם קוד PHP

~/TestRequest.aspx?EngState=False&MyDate=13/4/2024&IsHebDate=False&ID=26&MethodName=Ashkenazi_Short

Request Detail:

address: "http://www.sky-view.co.il/TestRequest.aspx"
Start: "?"
Show English text: "EngState=False&"
Date (dd/MM/YYYY): "MyDate=26/10/2010&"
Hebrew Date or Civil: "IsHebDate=False&"
Location ID: "ID=26&"
MethodName: "MethodName=Ashkenazi_Short"

Note: just if the request is from "http://drvvv.info/" or from  "http://www.sky-view.co.il/" (or other clients) the response will be complete.

השיטה העיר האיזור
שנה עברית  חודש עברי יום עברי