לוח שבועי

הוכן עבור "ניקנור עצובים" חדרה
הלוח כולל זמני היום וזמני שבת.

המחיר להזנת זמנים ללוח מעוצב
X
הזנת זמנים ללוח מעוצב
הלקוח יספק את הרקע הקבוע לכל עמוד ועמוד, ו״חזון שמים״ ישתול את כל הזמנים והתאריכים הדרושים במקום המתאים בכל אחד מעמודי הלוח. ללא עיצוב דף שער, עמודי פתיחה, פרסומות, תמונות בלוח או עיצוב גב הלוח .
המחיר כולל עיצוב והבאה לדפוס.