לוח חודשי

הוכן לדפוס עבור מ״תימן יבוא״ הלוח כולל זמני זריחה, שקיעה, זמני שבת ע"פ אופק ב"ב וי-ם

X
הזנת זמנים ללוח מעוצב
הלקוח יספק את הרקע הקבוע לכל עמוד ועמוד, ו״חזון שמים״ ישתול את כל הזמנים והתאריכים הדרושים במקום המתאים בכל אחד מעמודי הלוח. ללא עיצוב דף שער, עמודי פתיחה, פרסומות, תמונות בלוח או עיצוב גב הלוח .